En anatomilektion på 1800-talete århundrade

En anatomilektion på 1800-talet<sup>e</sup> århundrade

Läkare Velpeaus anatomilektion.

© Fotoarkiv, Assistance publique, Paris.

Publiceringsdatum: september 2004

Video

En anatomilektion på 1800-talete århundrade

Video

Historiska sammanhang

Modellen för klinisk medicin (från grekiska klinè, "Lit") som hävdade sig i slutet av XVIIIe århundradet bygger på två pelare: observation vid sängen och praxis för dissektion. Detta nya läkemedel, som upplevde sin fulla utveckling i XIXe århundradet, nu avser att tillgripa uteslutande vetenskapens medel: observation, experiment, verifiering. Teorin bygger inte längre på fakta; Fram till Pasteurs stora upptäckter omorganiserades medicinsk kunskap med den "anatomokliniska" metoden.
Det offentliga sjukhuset blir dess stora laboratorium: mångfalden av fall är outtömlig och reformen av medicinska studier 1794 gjorde det till platsen för praktisk undervisning för studenter. Det är där, under befälhavarens befogenhet, att de stora mysterierna i naturen avslöjas och gåtan om en patologi slutligen belyses.

Bildanalys

Detta mycket utförda arbete är en blyertsteckning på duk och utgör skissen för den slutliga målningen. Kompositionen firar den nya vetenskapen genom figuren av Dr Velpeau, kirurg vid sjukhuset Charité och professor i kirurgisk klinik vid fakulteten i Paris, medlem av Academy of Medicine och sedan av Academy of Sciences. Hans ansikte dominerar gruppen studenter vars uppmärksamhet är inriktad på liket. Alla är böjda, ivriga att lära sig och förstå. Han ensam står i en attityd av suverän auktoritet - som ges av vetenskapen. Dess närvaro är inskriven i en triangel, av vilken liket utgör grunden och isolerar den från resten av gruppen. Målaren använder ritningen av förklädet för att understryka kompositionens struktureringsschema. Slutligen koncentreras ljuset till den centrala punkten: kroppens vithet, tygerna och mästarens hårkrona, i en metafor för detta avtäckningsarbete; ur organens dunkla djup - som emellertid målaren sparar oss för visionen - framträder sanningens ljus.

Tolkning

Organisationen av denna scen vill uttrycka en säkerhet och utöver det tillkännage en triumf: en vetenskap på väg, säker på sig själv på grund av sin metod. I denna XIXe århundradet är det från och med nu medicin som koncentrerar nya förhoppningar, eftersom det ger svar som mer och mer gör det möjligt att lindra kroppens sjukdomar och kanske, en dag, att bota dem.
Det kommer att noteras att tolv lärjungar omger mästaren. Allusionen till den sista måltiden är inte neutral; i ett materialistiskt århundrade som tror på vetenskap och framsteg, uttrycker det tro på denna karaktär av läkaren, vars kunskap minskar sjukdom och ibland döden. Genom att använda en så stark och effektiv bild får målningen en ikon för att sprida den nya sekulära tron ​​bättre.

  • innovation
  • medicin
  • hälsa
  • Pastor (Louis)

Bibliografi

Marie-José IMBAULT-HUART "Det vetenskapliga synsättet på sjukdomar och hälsa: sammansättning av det moderna området patologi", i Människa och hälsakatalog över utställningen presenterad vid Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, Paris, Le Seuil, 1992.Guenter B. RISSE "Syntesen mellan anatomi och kliniken", i Historik om medicinsk tanke i väst, t. II " Från renässansen till upplysningen », Under ledning av Mirko D. GrmekParis, Le Seuil, 1997. Michel SAKKAHistoria av mänsklig anatomiParis, PUF, koll. "Vad vet jag? ", 1997.

För att citera den här artikeln

Anne NARDIN, "En anatomi-lektion i XIXe århundrade "


Video: Battle the Elements: SUP fishing for Bonefish, Tarpon, and Sharks