Blaine House

Blaine House

Blaine House, i Augusta, Maine, är den verkställande herrgården som grundades av lagstiftaren 1919. Blaine, amerikansk statsman, 1830-1893. Huset begavs av Blaine till sin fru på hennes födelsedag, och efter hennes död gavs det till deras barn och barnbarn. År 1919 donerade Harriet Blaine Beale, ett av de tre Blaine -barnen, byggnaden till staten till minne av hennes son som hade offrat sitt liv under första världskriget. Det historiska huset har varit guvernörens officiella residens sedan 1920. Ursprungligen byggdes i federal stil 1833 av kapten James Hall, ombyggdes 28-rumsguvernörens herrgård flera gånger och idag är den av halvkolonial design. Huset pryds av 1800 -talets bitar och artefakter från familjen Blaine, vilket ger en smak av Maines politiska historia genom åren. För närvarande är Blaine House öppet för allmänheten för turer, med mer än 14 000 människor besöker huset varje år . Dessutom håller regeringsdepartement och andra ideella organisationer möten och mottagningar här.


Titta på videon: At the Blaine House