Vad är den gnostiska religionen?

Vad är den gnostiska religionen?

>

Långt begravda hemliga böcker i Bibeln. Dessa är alla delar av en mystisk tidig gren av sekter i kristendomen som kallas gnostikerna. Vilka var dessa människor? Vad trodde de? Och varför tog det oss så lång tid att lära oss om dem?


Gnosticism

Välkommen till gnosticismens galna värld där Gud producerar gudar som inte känner Gud där jorden - i själva verket hela det materiella universum - är ett stort misstag där nya versioner av religion uppfinns dagligen ...

... och där historien är vad du vill att den ska vara.

Mina böcker och de som Christian-history.org har publicerat får fina recensioner. Synopses finns på min Rebuilding the Foundations -webbplats. De är tillgängliga överallt där böcker säljs!

Denna webbplats stöds också av Xero -skor eftersom deras skor har lindrat den smärta jag har haft sedan leukemi. Jag bär Mesa Trail -modellen, det är den enda modellen jag har provat. Skorna säljer sig själva.

På den här sidan kommer vi att diskutera själva historien om gnostikerna. Gnostiska övertygelser har sin egen sida, även om de berörs här! Du kan också se min sida med citat om gnostikerna, som kommer att fortsätta att växa ett bra tag.

Den tidiga kristna versionenav gnosticismens ursprung

Philip's Incredible Power

Jag bor i USA, ett av de mest otroende länderna i världen.

När jag talar om evangelistens otroliga kraft tror de flesta amerikaner inte på det. Även bland många kristna blinkar de och nickar, med vetskap om att Philip inte gjorde det verkligenGör ett gäng mirakel.

För tjugo år sedan, när jag bodde i Tyskland, brukade jag lyssna på historier berättade av flyktingar från Ghana och Nigeria och av en kär vän från Surinam. Jag tyckte det var otroligt att de till och med vågade berätta historierna de berättade.

Men nu har jag varit där. Jag har varit i Afrika Jag har varit i Indien.

Det finns makt tillgänglig när du är bland ett folk som tror. På vår sista resa till Afrika bad vi för en äldre man på sjukhuset. Nästa morgon drog han alla sina rör, hoppade upp ur sängen, berättade för personalen att han mådde bra och tvingade hem. Än idag mår han bra.

Det här är inte någon vi hört talas om. Detta är en nära släkting till en vän som vi har ständig kontakt med.

Philip gjorde verkligen dessa mirakel, min vän. Han förvånade verkligen Simon, som troligen hade lärt sig knep men hade föredragit verklig makt.

Kristna på 2: a och 3: e århundradet hade en mycket tydlig bild av hur den gnostiska religionen började.

När apostlarna Petrus och Johannes åkte till Samaria för att döpa de nya troende där (Apostlagärningarna kap. 8) hittade de en tidigare trollkarl vid namn Simon. Simon hade blivit omvänd när han såg Filips otroliga kraft.

Problemet är att Simons intresse inte var Jesus, utan Jesu mirakulösa kraft. Så när han såg att apostlarna anlände, lade händerna på de nya konvertiterna, och dessa konvertiter blev fyllda av Guds Ande, var han mycket intresserad. Han erbjöd dem pengar om de skulle dela den makten med honom.

Det gick inte så bra med Peter.

"Dina pengar förgås med dig för att du trodde att Guds gåva kunde köpas med pengar!"  (Apostlagärningarna 8:20).

Simon blev slagen, och han bad apostlarna att be, men inte för hans förlåtelse. Han bad apostlarna att be att "inget av detta skulle komma över mig".

Idag undrar vi vad som hände med Simon. Ångrade han sig? Var han vilse?

De första kristna undrade inte.

Simon och gnosticism

Som "kyrkan som är en" (apostlarnas förenade kyrkor) berättar det, ångrade sig Simon inte åtminstone inte i längden.

När han lärde sig apostlarnas lära, anpassade han den till sin egen situation. Han gick tillbaka och förkunnade att han själv var Guds stora kraft, men med en vridning: Jesus hade inte förlossat världen när han dog. Hans död var helt enkelt misslyckad i hans uppdrag.

När Jesus misslyckades lämnade den Kristus-ande som fanns på honom för att söka en ny person att bemyndiga så att budskapet kunde fortsätta.

Vem hittade han utom Simon trollkarlen?

Det finns inget sätt att känna Simons ursprungliga budskap fullt ut, men han utbildade en man vid namn Menander, som förde vidare sitt budskap i Antiokia. Justin Martyr säger att det fanns en staty uppförd av romarna till Simon som en gud:

Han ansågs vara en gud, och som en gud hedrades av dig [romarna] med en  statue, vilken staty uppfördes på floden Tiber [i eller nära Rom], mellan de två broarna, och bar denna inskrift på språket i Rom: Simoni Deo Sancto- "till Simon, den heliga guden."

      Nästan alla samariter - plus några andra nationer - dyrkar honom och erkänner honom som den första guden. (Ursäktꀦ)

För den tidiga kyrkan var Simon grundaren av gnostikerna, fadern till alla kättare.

Sedan jag skrev den här sidan skrev jag ett blogginlägg   där jag kan vara mer polemisk om detta ämne.

Jag hoppas verkligen att jag använde "polemisk" rätt.

Är deras historia korrekt?

På grund av det återupplivade intresset för gnosticism idag - en ny, uppfunnen och städad historia - är det många som hävdar att den tidiga kristna beskrivningen av gnostichistorien är felaktig. De säger gärna att segrarna skriver sin egen historia, och det går inte att lita på.

Problemet med det påståendet är att gnostikernas historia inte skrevs efter att kyrkan vann. Böcker som Mot kätterier  av Irenaeus (ungefär 185 e.Kr.) och Recept mot kättare, Mot Marcion, och Mot Valentinians  av Tertullian (ungefär 205 e.Kr.) skrevs för att bekämpa gnosticism medan den fortfarande levde och var aktiv.

Irenaeus bok mot gnostikerna var riktad till biskopen i Rom för att hjälpa honom att bekämpa kätteri i hans kyrka. Det hade inte gjort Irenaeus bra att vara felaktig i sin beskrivning av gnostiska övertygelser och metoder.

Jag har ansett det som min plikt, efter att ha läst några av kommentarerna ... till Valentinus lärjungar och efter att ha bekantat mig med deras principer genom personlig interaktion med några av dem, att visa sig för dig, min vän, dessa ... mysterier ... Jag gör detta så att du ... i sin tur kan förklara dem för alla som du är ansluten till och uppmana dem att undvika en sådan avgrund av galenskap och hädelse mot Kristus. (Mot kätterier I: förord: 2)

Hur skulle det hjälpa Irenaeus sak om han var felaktig i vad han förmedlade från valentinierna?


Gnosticismens ursprung

Medan vetenskapliga synpunkter på ursprunget till gnosticismen presenterar vad som kan vara en förvirrande uppsättning konkurrerande teorier, kan de i stort delas in i två tankeskolor. Det första hävdar att gnosticismen har sitt ursprung utanför kristendomen och senare kom att omsluta sig i en kristen form. Den andra säger att gnosticismen har sitt ursprung i kristendomen och att gnostikerna alltid hade sett sig själva som kristna. Båda tankeskolorna har fått många stora sinnen att gå in i striden på deras sida, och argument från båda sidor måste tas på allvar. Men tyngden av de bevis vi nu besitter faller på sidan av dem som i gnosticismen ser en grundligt kristen rörelse.

För att hålla denna diskussion läsbar (den är redan långt över 4000 ord lång) finns det tyvärr inte tillräckligt med utrymme för att ge något som en fullständig undersökning av de fall som gjorts av de mest anmärkningsvärda forskarna på båda sidor. Istället kommer jag att presentera ett argument för varför vi nu kan vara ganska säkra på att gnosticismens ursprung finns i kristendomen och särskilt kristendomen i slutet av första århundradet e.Kr. Längs vägen hoppas jag åtminstone kunna ange några av de stora konturerna i det motsatta lägrets åsikter och göra det på ett sätt som medlemmar i det lägret skulle tycka var rättvist.

Alla är överens om att gnosticismen måste ha sitt ursprung långt före år 180 e.Kr. Det beror på att biskop Irenaeus i Lyons, en hård motståndare till gnostikerna, beskriver dem som blomstrande i hela Romarriket i en bok skriven precis vid den tiden. [1]

Den franske historikern Simone Pétrement har gjort ett extremt övertygande argument om att gnostisk teologi bygger på sinnrika, känsliga tolkningar av de tidiga kristna skrifterna som tillskrivs apostlarna Paulus och Johannes som senare skulle komma att utgöra en del av “Nya testamentet. ” I Pétrements ord, "Oavsett konstigheten i några av de gnostiska skrifterna, så funderar alltid Pauline -tanken och Johanninernas tankar vid sina rötter." [2]

Vi kommer att se mycket bevis för detta påstående i hela denna artikel. Om det stämmer kan Gnosticism inte ha sitt ursprung tidigare än 90-95 e.Kr., sedan det var det sista av de relevanta verken som tillskrivs Paul och John skrevs. [3] Gnosticism hade därför ursprungligen tänkts någon gång i slutet av första eller tidiga andra århundradet.

Så, vad kan man säga för och emot Pétrements avhandling?

Beviset för icke-kristen gnosticism

Låt oss börja med att ställa frågan: vilka bevis finns det på att det fanns icke-kristna former av gnosticism i den antika världen? När allt kommer omkring, om gnosticismens ursprung ligger utanför kristendomen, har säkert de förkristna formerna av gnosticism lämnat spår någonstans.

Även om det finns några bevis på att det är tvetydigt nog för att låta vissa forskare argumentera i god tro för en icke-kristen gnosticism, finns det ingen klar, direkt bevis för sådant. Det finns ingen gnostisk text som uttryckligen är icke-kristen, och inga gamla författare som skrev om gnostikerna beskriver dem som självidentifierande som allt annat än kristna.

Till exempel behandlar heresiologerna – icke-gnostiska kristna författare som fördömde gnostikerna och andra rivaliserande kristna grupper – alla gnosticism som en rörelse inom Kristendomen snarare än som ett yttre hot. Om heresiologerna hade misstänkt att gnosticism härstammar utanför kristendomen, eller om de hade känt till någon icke-kristen gnostiker, så hade de säkert påpekat detta, eftersom det hade gjort mycket för att främja deras orsak till att framställa gnosticism som något främmande för “sant ” Kristendomen. Så vitt vi kan se har en sådan möjlighet aldrig ens hänt dem. [4]

Under det tredje århundradet drog gnostikerna uppmärksamheten och fördömandet av den hedniska platoniska filosofen Plotinus och hans studenter. De kritiserade gnostikerna för att ha dragit starkt från samma hedniska traditioner som de, men ändå kommit till felaktiga och hädiska slutsatser. Säkert dessa Gnostiker kunde inte ha varit kristna, eller hur? Inte så snabbt. En berömd elev av Plotinus, Porphyry of Tire, skrev om dessa gnostiker, och han hänvisar också till dem som “Christians. ” [5]

Varför skulle kristna av något slag använda hedniska material för uppbyggelse och inspiration, kanske till och med studera med hedniska filosofer som en del av sin utbildning? Den specifika hedniska tradition som gnostikerna drog från var platonism, den filosofiska tankeskola som hade vuxit kring Platons filosofi. Kristendomen uppstod inte i ett vakuum när tidiga kristna försökte utveckla och definiera sin nya religion, de vände sig naturligtvis till de källor som var lätt tillgängliga för dem i den intellektuella kulturen i Medelhavsvärlden inom vilken de levde. De drog särskilt mycket från judiskt och platoniskt tänkande. [6] Det finns registrerade fall av icke-judiska kristna som studerar med judiska lärare, [7] så varför skulle det inte heller vara begränsat att studera med platonistlärare?

Som sagt är Porfyr förfärad över Gnostikerna för att påstå att Platon verkligen inte hade trängt in i djupet av en begriplig substans. vissa sanning som var användbar för dem att införliva i sitt eget tänkande, men deras eget tänkande tillhörde slutligen en annan tradition som inte var rädd för att kritisera ens Platon själv.

Kristendomens intellektuella skulder till platonism och judendom är relevanta för våra syften här också av en annan anledning. Forskare som hävdar att gnosticism existerade förutom kristendomen någon gång, som John D. Turner [9] [10] [11] och Birger A. Pearson, [12] [13] pekar ofta på det faktum att vissa gnostiska texter visar betydande judiskt och/eller platoniskt inflytande som bevis på att specifikt judiska och/eller platoniska former av gnosticism en gång existerade. Men eftersom kristna av alla slag lånat tungt och direkt från judendom och platonism, är bevis på ett sådant inflytande på någon särskild text inte av sig själv tillräckligt med bevis för att visa att texten komponerades och användes av judar eller platonister snarare än kristna.

Pearson och Turner kommer sannolikt att hålla med om detta uttalande för vad det är. Men de skulle lägga till det om en text gör visa massor av judiskt och/eller platoniskt inflytande men ändå innehåller inga kristna element, eller bara ytliga som läser som om de har lagts till av redaktörer efter textens första komposition och användning, då är det mer troligt att texten ursprungligen komponerades och används av judar eller platonister än av kristna. Det låter verkligen logiskt. Problemet är dock att inga överlevande gnostiska texter passar en sådan proposition.

Ta till exempel ett verk som både Turner [14] och Pearson [15] karakteriserar som ursprungligen “Jewish Gnostic ” och därefter “Christianized: ” the Johannes hemliga bok.

Elementen i Johannes hemliga bok som slår en modern läsare som omedelbart, omisskännligt kristen, såsom omnämnanden av Jesus och hans apostlar, är i stort sett begränsade till några särskilda delar av texten. Pearson [16] och Turner [17] hävdar att dessa delar av texten har lagts till av kristna som använde texten efter den ursprungliga skapelsen av judar. Och faktiskt, om dessa sektioner togs bort, det återstående arbetet skulle kunna stå på egen hand som en fritt flytande uppenbarande monolog. [18] Som Pearson påpekar skulle den då läsa ungefär som en annan gnostisk text, Eugnostos den salige, som senare bearbetades till ett mer uppenbart kristet stycke som kallas Jesu Kristi visdom. [19]

Att bedöma om en text är kristen eller inte påminner mig om ett vanligt skämt om kristen popmusik som jag hörde upprepade gånger när jag växte upp i Nashville, Tennessee, Mekka för sådan musik. Det sades att kristenheten i en sång kunde mätas i enheter som kallas “JPMs ” – nämner “Jesus ” per minut. Ju fler JPM -skivor en låt hade, desto mer kristen var den.

Naturligtvis kan en sång vara grundligt kristen utan att ens en gång uttryckligen åberopa Jesu namn och så kan också en gammal text. Bortsett från frågan om de mest transparent kristna segmenten av Johannes hemliga bok är senare tillägg till texten, finns det ingen särskild anledning att tro att även den avskalade versionen av texten postulerad av Turner och Pearson skulle ha skrivits av någon Övrig än kristna, och det finns goda skäl att tro att det faktiskt var skrivet av kristna.

Som Karen L. King skriver i sin magistriska boklängdstudie av texten, ”Bara för att [Johannes hemliga bok] i många avseenden presenterar en typ av kristendom som till stor del förkastades, kan vi inte anta att den inte ansågs vara kristen i sin egen tid. ” [20] Hon noterar att alla sammanhang som Johannes hemliga bok är kända är kristna sammanhang: i vilken form det kommer till oss, heresiologen Irenaeus karaktärisering och dess upptäckt i ett bibliotek med mestadels kristna texter som begravdes i den egyptiska öknen, troligen av munkarna i ett närliggande kristet kloster. Vidare påpekar hon att hela texten – inte bara några delar – framställer kristendomen som ofelbar, men ändå framställer alla de andra religiösa traditioner den drar från, inklusive judendom och platonism, som ofelbar, och faktiskt , djupt fel på avgörande punkter. [21] Hon drar slutsatsen: “ [T] här finns inga bevis för att judar komponerade eller använde detta verk. Allt bevis pekar på kristna sammanhang. ” [22]

Ungefär samma sak kan göras med avseende på de andra texterna som vissa forskare har påpekat som produkterna från “Jewish Gnosticism ” eller “Platonic Gnosticism, ” som t.ex. Uppenbarelse av Adam, Linjernas verklighet, Egyptens evangelium, Allogener, Zostrianos, Marsanes, och även Eugnostos den salige.

Självklart visar ingenting i vad som har sagts här hittills slutgiltigt att gnosticism alltid var ett kristet fenomen. Det visar bara att det inte finns några tydliga bevis på att gnosticism någonsin var någonting men ett kristet fenomen.

Låt oss nu se om vi kan gå längre och aktivt föra ett argument om att gnosticism härstammar från kristendomen och att det enda troliga sättet att redogöra för många centrala aspekter av gnosticismen är att se dem som en utveckling inifrån kristendomen, och inte någon annan forntida religion eller rörelse. Om vi ​​kan göra det är det nästan säkert att alla tydligen kristen Gnostiska texter – vilket vill säga, Allt av de nuvarande gnostiska texterna och#8211 var faktiskt Kristna texter från början.

Hur uppstod gnosticismen i kristendomen då?

Den historiska Jesus var en apokalyptisk judisk profet. Liksom andra judiska apokalyptiker på hans tid var hans läror centrerade kring förutsägelser om en världsförändrande katastrof under vilken den sociala ordningen skulle bedömas av Gud och stod på huvudet: “Den sista kommer att vara först och den första kommer att vara sist. ” [23] Han gav till och med en specifik tidtabell för upprättandet av denna nya, fysiska “ Guds rike ” på en renad jord: det skulle hända inom livet för de människor som han talade personligen till under tidigt första århundradet. Tänk på hans ord bevarade i det tidigaste överlevande evangeliet, Markus (8: 38-9: 1):

Den som skäms över mig och mina ord i denna äktenskapsbrott och syndiga generation, för den ska Människosonen skämmas när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. … Sannerligen säger jag er, det finns några som står här som inte kommer att smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit vid makten. [24]

Detta var en testbar förutsägelse om den närmaste framtiden. Årtionden gick, och snart dröjde alla generationer som Jesus hade talat till. Men det rike vars ankomst Jesus hade profeterat hade fortfarande inte visat sig. Hade Jesus haft fel hela tiden?

Hans sena anhängare från första århundradet besvarade den frågan med ett rungande “No. ” De kom med nya tolkningar av Jesu budskap som drog längre och längre bort från vad den historiska nazarén faktiskt hade sagt och menat, men som möjliggjorde dem att förstå den historiska, existentiella och andliga situationen i sitt eget liv. Dessa förändringar i det kristna budskapet under det första århundradet är spårbara i de skrifter som så småningom kom att ingå i Nya testamentet. [25] [26]

Denna process nådde sin kulmen i Johannesevangeliet, det sista av Nya testamentets evangelier som skrevs. I författarens skrifter som vi idag kallar “John ” för bekvämlighets skull (det finns inget troligt sätt att Jesu apostel Johannes fortfarande levde och skrev 90-95 e.Kr.), har Guds rike förvandlats till ett tidlöst, andra världsligt, andligt område. Varje enskild person som hör Jesu läror och tror på dem blir medlem i det rike i det ögonblick som han eller hon tror. [27]

Ta till exempel Johannes 3:36: ”Den som tror på Sonen har evigt liv.” Eller 5:24: "Den som hör mitt ord och tror på den som har sänt mig, har evigt liv, han kommer inte i dom, utan har gått från döden till livet." Eller 12:31: “Nu är världens dom. ” Eller 3:18: "Den som tror på [Kristus] är inte fördömd, den som inte tror är redan dömd." [28]

Judiska apokalyptiker som Jesus hade lärt att världen i grunden var bra, men den ålder då de levde var ond. Världen hade varit mer eller mindre fin förr, och den skulle bli riktigt bra i framtiden. [29] John ’s evangelium har dock en mörkare syn: den hopplöst fallna världen är inneboende ondska. I Johannes 17:25 ber Jesus: ”Rättfärdiga Fader, världen känner dig inte.” [30] Johannes 1:10 säger detsamma om Jesus: “världen kände inte honom. ” [31] I Johannes 15:18 säger Jesus till sina lärjungar: “Om världen hatar dig, var medveten om att det hatade mig innan det hatade dig. ” [32] Och i Johannes 16:33, förkunnar han, “Jag ​​har sagt detta till dig, så att du i mig får fred. I världen står du inför förföljelse. Men var modig, jag har erövrat världen! ” [33]

Boken om 1 Johannes, som skrevs av samma författare, [34] intar en lika eftertryckt hållning (i 2: 15-16): “Älska inte världen eller sakerna i världen. Faderns kärlek finns inte hos dem som älskar världen för allt som finns i världen - köttets begär, ögonens begär, stolthet över rikedomar - kommer inte från Fadern utan från världen. &# 8221 [35]

Denna uppfattning gick hand i hand med “internaliseringen ” av Guds rike. Om man bara behövde räddas från en viss tidsålder i denna värld, som de judiska apokalyptikerna hade lärt, så skulle en förändring av en jordisk angelägenhet – göra den sista först och den första sista ” – vara tillräckligt för att åstadkomma frälsning. Men om frälsning var en fråga om att bli tillträde till en annan värld än i ett kommande jordiskt rike, då denna värld som sådan måste vara vad man behövde bli räddad från.

Således innehåller Johannes skrifter redan i en begynnande form Gnosticismens centrala idé: en form av dualism som kallas “anticosmicism. ” Som ordet “anticosmicism ” antyder var gnostikerna emot (“) 8220anti-“) världen (“cosmos ”) som sådan, inte bara en viss aspekt eller tidsperiod i världen. De hänförde lidande till världens inneboende natur, inte till några speciella historiska omständigheter. Och de tänkte på frälsning (som de kallade “gnosis “) som en transcendens av själva världen, inte bara en förändring från en typ av världslig existens till en annan. [36]

John hade redan förutspått dessa åsikter de judiska apokalyptikerna som vissa forskare skulle vilja tillgodoräkna sig med att ha grundat gnosticismen inte hade väntat sig dessa åsikter. [37]

Kristendomen i slutet av första århundradet är också det enda troliga ursprunget till en annan av Gnostics ’ centrala doktriner: tanken att de hebreiska skrifternas gud, som hade skapat denna hemska värld och fortsatte att styra den, var en elak, okunnig varelse som var underlägsen den sanne Guden som sände Jesus. Skaparguden – the “demiurge ” – hade en mängd minions som kallades “archons ” (från ett grekiskt ord för “ruler ” [38]) som hjälpte honom att administrera sitt hemska styre.

John är fast vid att världen styrs av en sådan varelse, även om han naturligtvis inte identifierar den kosmiska tyrannen med den hebreiska guden. Så säger han i 1 Johannes 5:19, “Vi vet att vi är Guds barn och att hela världen ligger under den ondes makt. ” [39] På tre ställen (Johannes 12:31, 14:30 och 16:11) kallar John specifikt detta väsen “ världens arkon. ” [40] Även Paulus använder termen & #8220archon, ” och andra liknande termer, för att hänvisa till elaka varelser som styr världen från den del av himlen under den högsta himlen. [41]

Det är sant att en mer begränsad form av samma idé kan hittas i judisk apokalypticism – “ mer begränsad ” eftersom judiska apokalyptiker tänkte på den ondes “ och hans styrkor över denna värld som en ny utveckling, inte ett bestående kännetecken för världen. [42]

Men hur kunde Gnostiker ’ identifiera denna “ onda ” med den hebreiska guden möjligen ha uppstått direkt inifrån judendomen? På grund av de romerska myndigheternas förföljelse av judarna är det inte omöjligt att hypotetiskt sett kan ha uppstått något som liknar antikosmism inom judendomen. Apokalypticism var verkligen en rörelse som gjorde har några semi-antikosmiska drag i förhållande till dagens rådande pro-kosmiska religiösa känslor. Apokalyptikerna hävdade emellertid djärvt judisk identitet inför romerskt förtryck. Tanken att de skulle ha vänt sig mot judendommens centrala pelare i processen är absurd. Judarnas gud var sista sak de skulle ha kastat som onda, inte det första. Hade fullfjädrad antikosmism uppstått inom judendomen, hade det säkert gett de hebreiska skrifternas gud en roll som är motsatsen till den som han fick av gnostikerna. [43]

Däremot kan man föra ett rakt och grundligt troligt argument om att gnostikerna ’ förnedring av skaparguden Genesis skapades inom kristendomen.

En av de huvudsakliga positionerna som skiljde tidig kristendom från judendom var att kristendomen representerade en ny uppenbarelse, ett nytt testamente, och#8221 som ersatte och ersatte “ gamla testamentet ” av judendomen. [44] Den kristna frälsaren förde en räddning som inte fanns inom den judiska lagen, vilket innebar att lagen var otillräcklig och att Kristus hade kommit för att rätta till den bristen. [45] Tänk på de ord som Paulus riktar till Petrus i Galaterbrevet 2: 11-21:

Vi är själva judar från födseln och inte hedningssyndare men vi vet att en person inte är rättfärdigad genom lagens gärningar utan genom tro på Jesus Kristus. … Jag har korsfästs med Kristus och det är inte längre jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Och det liv jag nu lever i köttet lever jag genom tro på Guds Son, som älskade mig och gav sig själv för mig. Jag upphäver inte Guds nåd för om rättfärdiggörelse kommer genom lagen, så dog Kristus för ingenting. [46]

Gnostikerna utvidgade denna befintliga kristna kritik av lagen till att omfatta den gud som hade gett lagen till Mose. De resonerade också att om, som John hade sagt, världen var i sig ond, så måste världens skapare själv vara ond. Kristus måste ha kommit från ett annat, högre och bättre rike än det som skaparen och lagstiftaren upptar. Socialt kan detta ha varit ett radikalt steg. Men det följde logiskt från vanliga kristna synpunkter på dagen – åsikter som ingenstans finns i någon form av judendom från första århundradet som dyker upp i den historiska historien. [47]

Gnostiker ’ -behandlingen av judendomen är ett tecken på deras mer allmänna inställning till judendomen och de sätt på vilka de använde judiskt material i sina egna verk. De var beroende av en bakgrund av judendomen och de judiska skrifterna, men presenterade den bakgrunden som något ofullständigt i bästa fall som behövde korrigeras. Med Pétrements ord, Gnosticism

… handlar om den plats som judendomen borde ha i en annan religion, och denna andra religion kan inte vara något annat än kristendomen. Gnosticism kom från judendomen, men inte direkt kunde den bara ha sprungit ur en stor revolution, och vid den tidpunkt då gnosticismen måste ha dykt upp kunde en så stor revolution inom judendomen inte ha varit annat än den kristna revolutionen. … [T] han önskar begränsa värdet av Gamla testamentet inom en religion som ändå bevarar det förklarar, och är det enda som kan förklara, den gnostiska mytens struktur. [48]

Tidig kristendomens mångfald

Vid det här laget kanske du, kära läsare, tänker något i stil med, men gnosticismen är så annorlunda än någon form av kristendom som jag någonsin har stött på att det intuitivt uppfattar mig som högst osannolikt att gnosticism kan ha sitt ursprung inom Kristendomen. ” En sådan intuition är helt begriplig.

Vad det däremot saknas är ett erkännande av att kristendomen i slutet av första och tidiga andra århundradet fortfarande var en ung och orolig rörelse. Även om det fanns utbredd men inte alls universell överenskommelse om några av religionens breda, skuggiga konturer vid den tiden, var det mycket som kristna under den perioden ännu inte hade bestämt sig för och fortfarande försökte räkna ut.

Som King träffande uttrycker det: ”I början av kristendomen fanns ingenting av det som senare skulle definiera det: ingen fast kanon [skriften], trosbekännelse eller ritual, inga etablerade institutioner eller hierarki av biskopar och lekmän, inga kyrkobyggnader eller heliga konst. Historien om kristet ursprung är historien om bildandet av dessa idéer och institutioner. Det är en historia fylld av konflikter och kontroverser. ” [49]

Då fanns det ingen central kyrka med makt att avgöra vad som var “ortodox ” och vad som var “heretiskt. ” Dessa begrepp, om de alls betydde någonting vid den tidpunkten, var rent personliga frågor åsikt. En persons ’s eller grupp ’s ortodoxi var en annan ’s kätteri, och vice versa. [50]

Således fanns det stort utrymme för kristna att utforska olika möjligheter för vad det innebar att vara en kristen. ” Genom den processen uppstod flera olika sorter av kristendomen, som alla tycks ha varit goda tro försöker upptäcka, formulera och genomföra en heltäckande vision om vad kristendom egentligen var. [51] En av dessa sorter var den som vi idag kallar “Gnosticism ” eller “Gnostisk kristendom. ”

När en “ortodox, ” “katolisk ” kyrka uppstod under senare århundraden, förklarades gnosticismen vara “heretisk. ” Men gnostikerna tänkte inte på sin version av kristendomen på det sättet. För dem, “Gnosticism ” var Kristendomen, ren och enkel, och de andra sorterna var avvikelser från den sanna modellen som hade uppenbarats för dem.

Trots hur bisarr gnosticism kan verka i jämförelse med vad vi idag kallar "kristendom", försvinner den där uppenbara konstigheten när den betraktas i samband med kristendomen i slutet av första och tidiga andra århundradet, från vilken den verkar ha kommit fram.

[1] Layton, Bentley. 1995. De gnostiska skrifterna. Yale University Press. sid. 8.

[2] Pétrement, Simone. 1990. En separat Gud: Gnosticismens ursprung och läror. Översatt av Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 14.

[3] Ehrman, Bart. 2004. Nya testamentet: en historisk introduktion till de tidiga kristna skrifterna, tredje upplagan. Oxford University Press. sid. xxxii.

[4] Pétrement, Simone. 1990. En separat Gud: Gnosticismens ursprung och läror. Översatt av Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 15-16.

[5] Burns, Dylan M. 2014. Apocalypse of the Alien God: Platonism and the Exeth of Sethian Gnosticism. University of Pennsylvania Press. sid. 2.

[6] MacCulloch, Diarmaid. 2009. Christianity: The First Three Thousand Years. Penguin. sid. 30-34.

[7] King, Karen L. 2006. The Secret Revelation of John. Harvard University Press. sid. 15.

[5] Burns, Dylan M. 2014. Apocalypse of the Alien God: Platonism and the Exile of Sethian Gnosticism. University of Pennsylvania Press. sid. 2-3.

[9] Turner, John D. 2001. Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition. Les Presses de l’Université Laval.

[10] Turner, John D. 2008. “The Sethian School of Gnostic Thought.” I The Nag Hammadi Scriptures. Edited by Marvin Meyer. HarperOne. sid. 784-789.

[11] Turner, John D. 1986. “Sethian Gnosticism: A Literary History.” I Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity. Edited by Charles W. Hedrick and Robert Hodgson. Hendrickson Publishers. sid. 55-86.

[12] Pearson, Birger A. 2007. Ancient Gnosticism: Traditions and Literature. Fortress Press.

[13] Pearson, Birger A. 1986. “The Problem of ‘Jewish Gnostic’ Literature.” I Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity. Edited by Charles W. Hedrick and Robert Hodgson. Hendrickson Publishers. P. 15-35.

[14] Turner, John D. 1986. “Sethian Gnosticism: A Literary History.” I Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity. Edited by Charles W. Hedrick and Robert Hodgson. Hendrickson Publishers. sid. 58.

[15] Pearson, Birger A. 1986. “The Problem of ‘Jewish Gnostic’ Literature.” I Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity. Edited by Charles W. Hedrick and Robert Hodgson. Hendrickson Publishers. P. 19-25.

[17] Turner, John D. 1986. “Sethian Gnosticism: A Literary History.” I Nag Hammadi, Gnosticism, and Early Christianity. Edited by Charles W. Hedrick and Robert Hodgson. Hendrickson Publishers. sid. 55-86.

[18] King, Karen L. 2006. The Secret Revelation of John. Harvard University Press. sid. 10.

[19] Pearson, Birger A. 2007. Ancient Gnosticism: Traditions and Literature. Fortress Press. sid. 11.

[20] King, Karen L. 2006. The Secret Revelation of John. Harvard University Press. sid. 16.

[23] Matthew 20:16, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+20%3A16&version=NRSV Accessed on 3-15-2019.

[24] Ehrman, Bart. 1999. Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford University Press. sid. 129.

[25] Ehrman, Bart, 2014. How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee. HarperOne.

[26] Ehrman, Bart. 1999. Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford University Press.

[28] Pétrement, Simone. 1990. A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticism. Translated by Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 162-163.

[29] Ehrman, Bart. 1999. Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford University Press.

[30] John 17:25, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+17%3A25&version=NRSV Accessed on 3-15-2019.

[31] John 1:10, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+1%3A10&version=NRSV Accessed on 3-15-2019.

[32] John 15:18, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+15%3A18&version=NRSV Accessed on 3-15-2019.

[33] John 16:33. https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+16%3A33&version=NRSV Accessed on 3-15-2019.

[34] Ehrman, Bart. 2004. The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, Third Edition. Oxford University Press. sid. 181.

[35] 1 John 2:15-16, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+2%3A15-16&version=NRSV Accessed on 3-15-2018.

[36] Pétrement, Simone. 1990. A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticism. Translated by Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 171-172.

[37] Ehrman, Bart. 2003. Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew. Oxford University Press. sid. 116-120.

[38] Lewis, Nicola Denzey. 2013. Introduction to “Gnosticism:” Ancient Voices, Christian Worlds. Oxford University Press. sid. 135.

[39] 1 John 5:19, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+john+5%3A19&version=NRSV Accessed on 3-18-2018.

[40] Pétrement, Simone. 1990. A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticism. Translated by Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 53.

[42] Ehrman, Bart. 1999. Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford University Press. sid. 120-121.

[43] Pétrement, Simone. 1990. A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticism. Translated by Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 10-11.

[46] Galatians 2:11-21, NRSV. https://www.biblegateway.com/passage/?search=galatians+2%3A11-21&version=NRSV Accessed on 3-18-2019.

[47] Pétrement, Simone. 1990. A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticism. Translated by Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 31.

[49] King, Karen L. 2006. The Secret Revelation of John. Harvard University Press. sid. 1.

[50] Lewis, Nicola Denzey. 2013. Introduction to “Gnosticism:” Ancient Voices, Christian Worlds. Oxford University Press. sid. 42.

[51] Pétrement, Simone. 1990. A Separate God: The Origins and Teachings of Gnosticism. Translated by Carol Harrison. Harper San Francisco. sid. 24.


What Does Gnostic Mean?

The word Gnostic simply means one who knows. Compare it to the word agnostic, meaning one who doesn’t know, usually as applied to a belief, or understanding, to the nature of God. Whereas the agnostic is not an atheist, she/he usually has no concrete idea about the existence or non existence of God. The Gnostic knows certain things, although that knowledge may not necessarily bring answers nor clarity. This may seem contradictory, but I can assure you it isn’t.

There is no one school of Gnosticism. It may be more correct to call the whole subject, Gnosis. It is a general term for an entire field of religious searching and belief, one that allows for great latitude in personal understanding, and often doesn’t adhere to any one sacred book of light.


What the Gnostics writings say about their origins

Lastly, we can simply look at the Gnostic texts for any alleged anti-Semitism. Regardless of what was written against Yahweh or Israel, the authors of the Gnostic gospels were heavily immersed in the Torah in order to find revelatory insights. Gnostic texts accept the authority of certain Jewish patriarchs and prophets, are enamored by Old Testament exemplars like Seth, Solomon, and Melchizedek. As Professor David Brakke explained in our interview:

The prevailing hypothesis among scholars right now is that Gnostics emerged as a kind of disaffected Greek-speaking Jews. Somehow you’ve got to have a Jewish element because these are people so obsessed with Genesis. It’s hard to imagine that some non-Jewish Pagan person decided to pick up Genesis and decided to create a whole mythology just around that book.

I should mention that Brakke maintains that the Gnostics were Christian from the get-go. Nonetheless, their reverence for Jewish scripture is far from some David Duke-ing. Sure, the Gnostics were radical in their interpretation, but imaginative exegesis is actually a very Jewish pursuit. As Brakke further states, both Gnostics and Christians started out as heretical Jews merely by their devotion to Jesus Christ and breaking away from the Second Temple culture, even if they kept their devotion for Jewish scripture.


Gnosticism: ancient and modern

Gnosticism is a philosophical and religious movement which started in pre-Christian times. Some religious historians believe that it had is source in the Jewish community of Alexandria and was later picked up by some Christian groups in Judea and the Galilee. 1

The name is derived from the Greek word "gnosis" which literally means "knowledge." However, the English words "Insight" and "enlightenment" capture more of the meaning of "gnosis." It is pronounced with a silent "G" (NO-sis). Gnosticism is not factual, intellectual, rational knowledge, such as is involved in mathematics and physics that would have been more accurately represented by the Greek world "episteme." Rather, Gnosticism involves the relational or experiential knowledge of God and of the divine or spiritual nature within us. A visitor to this web site wrote:

". we believe that gnosis-knowledge requires ultimate transcendence of the merely intellectual to be actualized." 2

Lack of discrimination against women. Although Jesus treated women as equals, and Paul mostly did the same, the other Christian belief systems started to oppress women in later generations. This is readily seen by reading the books in the Christian Scriptures that say they were written by Paul, but were -- according to many mainline and liberal Christian theologians -- in fact forgeries written by unknown authors long after Paul's death either:

    During the 1st Century CE, like Ephesians and 2 Thessalonians, and

A belief that salvation is achieved through relational and experiential knowledge. In the words of The contemporary Gnostic Apostolic Church, humanity needs to be awakened and brought:

". to a realization of his true nature. Mankind is moving towards the Omega Point, the Great day when all must graduate or fall. This day is also the Day of Judgment in that only those who have entered the Path of Transfiguration and are being reborn can return to the Treasury of Light." 3

The movement and its literature were almost wiped out before the end of the 5th century CE by Catholic heresy hunters and the Roman Army. Its beliefs are currently experiencing a rebirth throughout the world, triggered in part by the discovery of an ancient Gnostic library at Nag Hammadi, Egypt in the 1940s, and the finding of the Gnostic Gospel of Judas at El Minya, Egypt, in the 1970s.

One modern Gnostic faith group is Novus Spiritis. It has churches in San Jose, CA Renton, WA and Las Vegas, NV. Their glossary of religious terms defines Novus Spiritus as:

"A Gnostic Christian Church, that believes in reincarnation, the duality of God as both masculine and feminine, and in tenets that explain how we can best advance our souls for God -- while living with the negativity here on Earth. Founded by psychic Sylvia Browne on 1986-APR-14, Novus Spiritus is based on a long line of Gnostic churches that have existed for over 7,200 years. The first church service was conducted on 1986-JUL-12. Gnostics believe in finding their own truth, and don’t believe in “hell,” “sin,” or that Jesus came to die for our sins -– but was a human messiah who served as a living example of how we should think and behave. Church members believe in an all-loving, all-merciful and benevolent God, in the power of prayer, and that we write a 'chart' for each life, to learn the life lessons we have chosen to learn through experience – to reach our own desired level of perfection for God, who loves us unconditionally and equally."4

Novus Spiritis' lack of belief in "sin" may well be surprising to many. Enligt GotQuestions.org:

"Gnostics assert that matter is inherently evil and spirit is good. As a result of this presupposition, Gnostics believe anything done [while] in the body, even the grossest sin, has no meaning because real life exists in the spirit realm only. " 5

Topics covered in this section:

Collection of Gnostic literature:

Logos Bible Software is considering publishing a Gnostic and Apocryphal Studies Collection on ten CDs. For details, see: http://www.logos.com/

References used:

  1. Birger Pearson, "Gnosticism, Judaism and Egyptian Christianity." Augsburg Fortress Publishers (1990). Read reviews or order this book safely from Amazon.com online book store. Also available at a reduced price in Kindle ebook format.
  2. Email received 2005-APR-09
  3. The Gnostic Handbook," from the Gnostic Apostolic Church
  4. Email received 2011-MAY-18 from Judy Thomas, Minister in training, at the San Jose church.
  5. "What is Christian Gnosticism?" GotQuestions.org, undated, at: http://www.gotquestions.org/
Sponsored links:

Copyright 1996 to 2014 by Ontario Consultants on Religious Tolerance
Latest update: 2014-FEB-15
Author: B.A. RobinsonGNOSTICISM: ANCIENT AND MODERN

By the second century CE, many very different Christian-Gnostic sects had formed within the Roman Empire at the eastern end of the Mediterranean. Some Gnostics worked within Jewish Christian and mainline Christian groups, and greatly influenced their beliefs from within. Others formed separate communities. Still others were solitary practitioners.

There does not seem to have been much formal organization among the Gnostics during the early centuries of the Christian movement. As mainline Christianity grew in strength and organization, Gnostic sects came under increasing pressure, oppression and persecution. They almost disappeared by the 6th century. The only group to have survived continuously from the 1st century CE into modern times is the Mandaean sect of Iraq and Iran. This group has about 15,000 members (one source says 1,500), and can trace their history continuously back to the original Gnostic movement.

Many new emerging religions in the West have adopted some ancient Gnostic beliefs and practices. By far, the most successful of these is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints -- the LDS or Mormon church, centered in Salt Lake City, UT.

The Gnostic faith is undergoing a resurgence in the 21st century, primarily in Western countries. The counter-cult movement and some other Christian ministries disseminate a great deal of misinformation about the movement. 1,2,3

Sources of ancient Gnostic information:

Until recently, only a few pieces of Gnostic literature were known to exist. These included Shepherd of Men, Asclepius, Codex Askewianus, Codex Brucianus, Gospel of Mary, Secret Gospel of John, Odes of Solomon och den Hymn of the Pearl. Knowledge about this movement had been inferred mainly from extensive attacks that were made on Gnosticism by Christian heresiologists (writers against heresy) of the second and early third century. These included Irenaeus (130? - 200? CE), Clement of Alexandria (145? - 213?), Tertullian (160? - 225?) and Hippolytus (170? - 236). Unfortunately, the heresy hunters appear to have been not particularly accurate or objective in their analysis of Gnosticism.

In 1945, Mohammed Ali es_Samman, a Muslim camel driver from El Qasr in Egypt, went with his brother to a cliff near Nag Hummadi, a village in Northern Egypt. They were digging for nitrate-rich earth that they could use for fertilizer. They came across a large clay jar buried in the ground. They were undecided whether to open it. They feared that it might contain an evil spirit but they also suspected that it might contain gold or other material of great value. It turns out that their second guess was closer to the truth: the jar contained a library of Gnostic material of immeasurable value. 13 volumes survive, comprising 51 different works on 1153 pages. 6 were copies of works that were already known 6 others were duplicated within the library, and 41 were new, previously unknown works. Included were The Gospel of Thomas, Gospel of Truth, Treatise on the Resurrection, Gospel of Philip, Wisdom of Jesus Christ, Revelation of James, Letter of Peter to Philip, On the Origin of the World and other writings. Of these, the Gospel of Thomas is considered the most important. It was a collection of the sayings of Jesus which were recorded very early in the Christian era. A later Gnostic author edited the Gospel. Some liberal theologians rank it equal in importance to the four Gospels of the Christian Scriptures.

The works had originally been written in Greek during the second and third centuries CE. The Nag Hummadi copies had been translated into the Coptic language during the early 4th century CE, and apparently buried circa 365 CE. Some Gnostic texts were non-Christian others were originally non-Christian but had Christian elements added others were entirely Christian documents. Some recycled paper was used to reinforce the leather bindings of the books. They were found to contain dated letters and business documents from the middle of the 4th century. The books appear to have been hidden for safe-keeping during a religious purge by the mainline Christian church.

The texts passed through the hands of a number of mysterious middlemen, and finally were consolidated and stored in the Coptic Museum of Cairo. Publication was delayed by the Suez Crisis, the Arab-Israeli war of 1967, and petty debates among scholars. The most important book, the Gospel of Thomas, was finally translated into English during the late 1960's the remaining books were translated during the following ten years. In many ways, this find reveals much more about the early history of Christianity than do the Dead Sea Scrolls.


See Also

Anyone interested in Gnosticism should obtain the English translation of the Nag Hammadi codices edited by James M. Robinson, The Nag Hammadi Library in English (San Francisco, 1977). Another book that studies the structure and the apologetics of the Gnostic dialogues from the Nag Hammadi collection is my The Gnostic Dialogue: The Early Church and the Crisis of Gnosticism (New York, 1980). The only other reliable treatments of the new material and its significance for the interaction of Gnosticism and early Christianity are scholarly writings. Three volumes, containing papers by leading scholars in German, French, and English, provide important treatments of the subject: Gnosis: Festschrift f ü r Hans Jonas, edited by Barbara Aland (G ö ttingen, 1978) The Rediscovery of Gnosticism, vol. 1, The School of Valentinus, and vol. 2, Sethian Gnosticism, edited by Bentley Layton (Leiden, 1980 – 1981). The best study of the Gnostic polemic against orthodox Christianity is Klaus Koschorke's Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum (Leiden, 1978).


Gnostic Sects

If you’ve read anything about Gnosticism before, you may have been confronted with several arcane names of alleged Gnostic sects: “Ophites,” “Cainites,” “Barbeloites,” “Archontics,” and others.

However, it’s highly unlikely that such Gnostic sects – that is, groups of people who called themselves “Gnostics” but were more specialized than bara “Gnostics” – actually existed in antiquity. The only ancient sources in which they’re mentioned are the works of the heresiologists (early Christian “heresy hunters”) Hippolytus and Epiphanius. Both of them relied exclusively on the works of their predecessor Irenaeus for their accounts of Gnostic sects, but they went well beyond Irenaeus’s reports in an attempt to “flesh them out.” Where they made it look like they were giving additional information that Irenaeus didn’t cover, they were really providing nothing but their own baseless speculations about the existence of discrete sects within the group that Irenaeus referred to as simply “Gnostics.” Their “reports” are therefore just garbled misunderstandings of Irenaeus’s earlier, simpler, and surely more accurate characterization. [1]

Thus, as far as we can tell today, there never were any “Ophites,” “Cainites,” “Barbeloites,” “Archontics,” etc.

Some modern people have postulated that there was a distinct “Thomas Christianity” or “Thomasine school” of early Christianity which produced the non-canonical early Christian texts that prominently feature Jesus’s apostle Thomas, such as the Gospel of Thomas, the Infancy Gospel of Thomas, the Acts of Thomas, and the Book of Thomas. [2] The existence of such a sect or school is certainly more plausible than Hippolytus’s or Ephiphanius’s flights of fancy. After all, Thomas was the favored apostle of early Christian communities in Syria, especially the area around Edessa in eastern Syria. There’s therefore a credible setting in which a “Thomasine school” or such could have emerged and flourished. [3]

However, the weight of the evidence is against there having been a “Thomasine” sect or school, too. The reason is simple: the texts that center on Thomas don’t have anything in common except that. They share no common theological or mythological perspective. (And while the Gospel of Thomas och den Book of Thomas are probably Gnostic texts, the Acts of Thomas och den Infancy Gospel of Thomas aren’t.) It’s implausible that they were created by the same group of early Christians. [4]

How, then, can we determine how the Gnostics organized themselves socially and/or intellectually? Unfortunately, the Gnostic texts themselves don’t explicitly say who composed them and/or used them. [5] Our best potential sources for an answer to that question don’t give us any straightforward or obvious one.

But all is not lost. The answer is likely to be found in a close reading of a source we’ve already mentioned: Irenaeus.

Irenaeus refers to the main rival Christian group he wants to refute as “Gnostics.” The word “gnosis” – the root of the word “Gnostic” – was used fairly commonly in antiquity, and the adjective “gnostic” was occasionally used as a somewhat technical philosophical term with the meaning “that which leads to gnosis.” But no ancient writers whose works have survived used “Gnostic” as a noun – as in “a Gnostic” or “the Gnostics” – before Irenaeus and the other early heresiologists, who used the label to describe certain theological opponents of theirs. [6]

Irenaeus almost certainly wouldn’t have used “Gnostic” to describe his enemies unless they were already known as “Gnostics,” because doing so would have weakened his polemical strategy. “Gnosis” had strongly positive connotations, so if Irenaeus had called them “Gnostics” when doing so wasn’t necessary to get his point across, he would have been giving them a compliment – surely the last thing he wanted to do! That strongly suggests that he only referred to them as “Gnostics” because everyone already called them that – a suggestion made stronger still by the phrase “gnosis falsely so-called” in the title of his major book (Detection and Overthrow of Gnosis Falsely So-Called, also known as Against the Heresies). That, in turn, strongly suggests that “Gnostic” was a label Irenaeus’s rivals already used for themselves. Irenaeus himself never explicitly says as much, but that’s the most plausible inference from what he does say. [7]

This interpretation receives corroboration from at least two more sources. Another early Christian writer and teacher, Clement of Alexandria, writes that his teachings are intended to make his students into “Gnostics” – which, in Clement’s usage, means spiritually and intellectually mature Christians. However, Clement goes out of his way to stipulate that what he has in mind here is something very different than those who already refer to themselves as “Gnostics” – thus implying that there var such people in Clement’s time. [8]

A third-century pagan Neoplatonist writer, Porphyry of Tyre, also speaks of a group of Christians whom he and his teacher Plotinus had encountered. Porphyry, too, calls them “Gnostics.” His lists of their scriptures and his descriptions of their theology leave no doubt that he’s referring to the same group as Irenaeus and Clement. And while it’s possible that Clement’s account was influenced by that of Irenaeus, Porphyry’s account is independent of Irenaeus. [9]

Thus, it’s virtually certain that the early Christian group whom Irenaeus refers to as “Gnostics” actually used that label for themselves in antiquity, and that they’re the same people for whom later heresiologists like Hippolytus and Epiphanius made up numerous confusing extra names.

But Irenaeus and other ancient records also speak of another closely related group of early Christians: the “Valentinians.” Irenaeus and another early heresiologist, Tertullian, treat the Gnostics and the Valentinians as two separate groups. Irenaeus says that although the Valentinians weren’t Gnostics, they were profoundly inspired by the Gnostics [10] – a claim that the Valentinian texts discovered in the Nag Hammadi Library confirm.

The Valentinians were so close to the Gnostics theologically and mythologically that it hardly makes sense to leave the Valentinians out of any in-depth discussion of Gnosticism. Most modern scholars therefore treat the Valentinians as being “Gnostic” in the same sense in which Paul of Tarsus was a “Christian” even though he never referred to himself as such, or the sense in which the pre-Christian peoples of Europe were “pagans” even though they never referred to themselves as such. This usage of the word “Gnostic” is admittedly sub-optimal as far as clarity is concerned, because to a casual reader it conflates “Gnostic” as a modern classification with “Gnostic” as an ancient Christian sect. But it’s the usage that you’ll find in almost any book on the subject, so for the sake of consistency, we’ll retain that usage here.

However, Bentley Layton has put forward a wonderfully helpful and minimally intrusive tweaking of this terminology. So as to differentiate the ancient Christian sect who called themselves “Gnostics” from the modern classification of “Gnosticism” that also includes the Valentinians, he’s proposed calling the sect the “classic Gnostics.” [11] I accept Layton’s suggestion. Throughout this site, when I say simply “the Gnostics” or “Gnosticism,” my remarks apply to both the classic Gnostics och the Valentinians. But when I say “classic Gnostics,” I’m referring specifically to the original Gnostics – the people who seem to have actually called themselves “Gnostics” in the ancient world.

So, in summary, it appears that there were two early Christian sects that were theologically Gnostic: the classic Gnostics and the Valentinians.

[1] Wisse, Frederik. 1981. “Stalking Those Elusive Sethians.” I The Rediscovery of Gnosticism, Volume Two: Sethian Gnosticism. Edited by Bentley Layton. E.J. Brill. sid. 569-570.

[2] Lewis, Nicola Denzey. 2013. Introduction to “Gnosticism:” Ancient Voices, Christian Worlds. Oxford University Press. sid. 104.

[3] Meyer, Marvin. 2008. “Thomas Christianity.” I The Nag Hammadi Scriptures. Edited by Marvin Meyer. HarperOne. sid. 779.

[4] Lewis, Nicola Denzey. 2013. Introduction to “Gnosticism:” Ancient Voices, Christian Worlds. Oxford University Press. sid. 104.

[5] Wisse, Frederik. 1981. “Stalking Those Elusive Sethians.” I The Rediscovery of Gnosticism, Volume Two: Sethian Gnosticism. Edited by Bentley Layton. E.J. Brill. sid. 564.

[6] Layton, Bentley. 1995. The Gnostic Scriptures. Yale University Press. sid. 8.

[7] Brakke, David. 2010. The Gnostics: Myth, Ritual, and Diversity in Early Christianity. Harvard University Press. sid. 30.

[11] Layton, Bentley. 1995. The Gnostic Scriptures. Yale University Press. sid. 5-8.


Five Myths About the Ancient Heresy of Gnosticism

In the world of biblical studies, at least among some critical scholars, Gnosticism has been the darling for sometime now. Especially since the discovery of the so-called “Gnostic Gospels” at Nag Hammadi in 1945, scholars have sung the praises of this alternative version of Christianity.

Gnosticism was a heretical version of Christianity that burst on the scene primarily in the second century and gave the orthodox Christians a run for their money. And it seems that some scholars look back and wish that the Gnostics had prevailed.

After all, it is argued, traditional Christianity was narrow, dogmatic, intolerant, elitist, and mean-spirited, whereas Gnosticism was open-minded, all-welcoming, tolerant and loving. Given this choice, which would you choose?

While this narrative about free-spirited Gnosticism being sorely oppressed by those mean and uptight orthodox Christians might sound rhetorically compelling, it simply isn’t borne out by the facts. So, here are five claims often made about Gnosticism that prove to be more myth than reality:

Myth #1: Gnosticism was more popular than traditional Christianity.

Time and again we are told that Gnostics were just as widespread as orthodox Christians, and that their books were just as popular too (if not more so). The reason they did not prevail in the end is because they were oppressed and forcibly stamped out by the orthodox party who had gained power through Constantine.

But, this is simply not the case. All the evidence suggests that it was “the Great Church” (in the language of the pagan critic Celsus) that dominated the earliest Christian centuries, long before Constantine. Moreover, Gnostic writings were not nearly as popular as those which became canonical, as can be seen by the number of manuscripts they left behind. For example, we have more copies of just the Gospel of John from the first few centuries than we have of all apocryphal works combined.

Myth #2: Gnosticism was more inclusive and open-minded than traditional Christianity.

A popular perception of Gnostics is that they lacked the elitist mentality of traditional Christianity. They were the accepting ones, we are told.

But, again, it seems that reality might have actually been the opposite. Most people don’t realize that Gnostics were not interested in salvation for everybody. On the contrary, they regarded salvation as something only for the “spiritually elite.”

As Hultgren affirms, “The attitude of these Gnostics was elitist to the extreme, since they held that only one in a thousand or two in ten thousand are capable of knowing the secrets [of salvation]” (Normative Christianity, 99).

Myth #3: Gnosticism more accurately reflects the teachings of the historical Jesus than traditional Christianity.

Some have argued that if you want to know the real Jesus, the historical Jesus, then Gnostic writings (like the Gospel of Thomas) give you a more reliable picture.

The problems with such a claim are manifold, but I will just mention one: Gnostics were not that interested in the historical Jesus. For Gnostics, what mattered was not the apostolic tradition handed down but rather their current religious experience with the risen Jesus (Jonathan Cahana, “None of Them Knew Me or My Brothers: Gnostic Anti-Traditionalism and Gnosticism as a Cultural Phenomenon,” Journal of Religion, 94 [2014]: 49-73).

In other words, Gnostics were concerned much less about the past and much more about the present.

This sort of “existential” approach to religion may be popular in our modern culture where experience rules the day and religion is viewed as entirely private. But it doesn’t help you recover what really happened in history. If you want to know what happened in history, the canonical Gospels have always been the best sources.

Myth #4: Gnosticism was more favorable towards women than traditional Christianity.

This is a big one. Popular perceptions are that the orthodox Christians oppressed women, but the Gnostics liberated them. But, again, the truth is not so simple.

On the contrary, the historical evidence suggests that women flocked to traditional Christianity in droves. Indeed, they may have outnumbered the men almost two to one. Rodney Stark in his book The Triumph of Christianity argues that this is because Christianity proved to be a very welcoming, healthy, and positive environment for women.

It is also worth noting that some of the Gnostic leaders’ supposedly pro-woman stance is not all it is cracked up to be. The Valentinian Gnostic Marcus was actually known for bringing women into the movement so that he could sexually seduce them (Irenaeus, Haer. 1.13.5).

Moreover, the Gnostic view of women seemed particularly negative if one considers the final verse in the Gospel of Thomas: “For every female who makes herself male will enter the kingdom of Heaven” (logion 114). It is hard to see this as an endorsement of women!

Myth #5: Gnosticism was more positive towards human sexuality than traditional Christianity.

A final myth about Gnosticism is that it was pro-sex and that traditional Christianity was anti-sex. In other words, Gnostics celebrated sexuality and traditional Christians were puritanical prudes.

Again, the reality is very different. While some Gnostics were quite sexually licentious (as noted above with Marcus), a large strain of the movement was utterly against sex. Indeed, much of the movement advocated a harsh asceticism and celibacy.

Till exempel Book of Thomas states, “Woe unto you who love the sexual intercourse that belongs to femininity and its foul cohabitation. And woe unto you who are gripped by the authorities of your bodies for they will afflict you.”

While many orthodox Christians certainly viewed celibacy positively, it was always regarded as voluntary. Marriage, and sex within marriage, was celebrated and viewed as a gift from God.

In sum, popular perceptions about Gnosticism are just that, popular perceptions. And thus they do not necessarily have a basis in history. As we have seen here, the real Gnosticism was very different. And it reminds us that perhaps Gnosticism failed not because it was politically oppressed by those crafty orthodox folks, but because it simply proved to be less attractive to those in the earliest centuries who were seeking to follow Christ.