Varför muslimer ser korstågen så annorlunda än kristna

Varför muslimer ser korstågen så annorlunda än kristna

Det sägs ofta att vinnare dikterar historia. Inte så för de medeltida heliga krig som kallas korstågen.

Muslimska styrkor fördrev till slut de europeiska kristna som invaderade östra Medelhavet upprepade gånger under 1100- och 1200 -talen - och hindrade deras ansträngningar för att återfå kontrollen över heliga platser i det heliga landet som Jerusalem. Ändå erbjuder de flesta korstågshistorierna en i stort sett ensidig uppfattning, ursprungligen hämtad från europeiska medeltida krönikor, sedan filtrerade genom västerländska 1700- och 1800-tal.

Men hur såg muslimerna då på invasionerna? (Inte alltid så kontroversiellt, visar det sig.) Och vad tyckte de om de europeiska interlopersna? (En vanlig klyscha: ”otvättade barbarer.”) För en nyanserad syn på den medeltida muslimska världen talade HISTORIA med två framstående forskare: Paul M. Cobb, professor i islamisk historia vid University of Pennsylvania, författare till Race for Paradise: An Islamic History of Crusades, och Suleiman A. Mourad, professor i religion vid Smith College och författare till Islamens mosaik.

HISTORIA: I stort sett skiljer sig islamiska perspektiv på korstågen från de kristna källorna från Västeuropa?
Suleiman Mourad: Om vi ​​skrev korstågens historia baserat på islamiska berättelser, skulle det vara en helt annan historia helt och hållet. Det fanns ingen tvekan om krig och blodsutgjutelse, men det var inte den enda eller dominerande historien. Det fanns också samexistens, politisk kompromiss, handel, vetenskapligt utbyte, kärlek. Vi har poesi och krönikor med bevis på blandade äktenskap.

Matchar muslimska perspektiv västerländska när det gäller kronologi och geografi?
Paul Cobb: Kronologiskt skiljer sig muslimska källor från de kristna eftersom de inte känner igen korstågen. De känner igen de händelser som vi kallar korstågen idag helt enkelt som en annan våg av frankisk aggression mot den muslimska världen. (Jag använder "franker" eller "frankiska" för att hänvisa till västkristna.) För dem började korstågen inte i Clermont med påven Urbans 1095 -tal [rallykorsfarare], som de flesta historiker säger, utan snarare decennier tidigare. Vid 1060 nappade kristna inte bara i kanterna av den islamiska världen, utan fick faktiskt territorium på Sicilien och Spanien. Och medan de flesta västerländska historiker erkänner Acres fall 1291 som slutet på de viktigaste korstågen, ser muslimska historiker inte slutet på det frankiska hotet förrän, skulle jag säga, i mitten av 1400-talet, när de ottomanska arméerna erövra Konstantinopel.

SM: Att säga korstågen startade i Clermont 1095 och slutade på Acre 1291, vi lurar oss själva. Historien är inte så rent snitt. Det som kom före och efter återspeglade mycket kontinuitet och inte abrupta förändringar.

Och geografiskt?
PC: Muslimer såg det frankiska hotet som hela Medelhavet. Det är inte bara franker som invaderar Jerusalem, håller det i 87 år och lämnar, utan ett långsiktigt och konsekvent angrepp på de mest utsatta områdena vid Medelhavskanten i den muslimska världen-Spanien, Sicilien, Nordafrika och det som nu är Turkiet-över hundratals av år.

Låt oss säkerhetskopiera. När korstågen började, vad var de fysiska gränserna för den islamiska världen?
PC: Den islamiska världen - det vill säga de länder som erkände muslimska härskare och den islamiska lagens auktoritet - var mycket större än landet i det latinska kristna västlandet. Det sträckte sig från Spanien och Portugal i väster till Indien i öst. Och från centralasien i norr till Sudan och Afrikas horn i söder.

Vid den tiden delades kärnan i den islamiska världen mellan en shiitisk dynasti i Egypten och en sunnidynasti i Syrien och Irak. Men det blev så småningom en rörelse mot enande, eller hur?
PC: Saladin, islams mest kända motkorshäst, var en mycket klok politiker som visste att han måste ordna sitt eget hus innan han kunde hantera frankerna. Han tog över Egypten och började sedan återerövra Syrien och delar av Irak. Han skulle slutligen återta Jerusalem från korsfararna och skjuta dem tillbaka till en tunn remsa längs Medelhavet.

Berätta om medeltida islamisk civilisation. Fanns det ingen blomning på 900- och 900 -talen?
SM: Egentligen går islams ”guldålder” mycket längre, från 9 till 1400 -talet - och det rör sig runt, från Bagdad till Damaskus till Kairo. Inom den tiden fanns det guldålder av matematik och astronomi och medicin, med många framsteg. Ett exempel: En läkare vid namn Ibm al-Nafis, som levde på 1200-talet i Kairo, var den första personen som beskrev lungcirkulationen av blod-fyra århundraden innan européerna upptäckte det.

Huvudprestationen var när muslimer i stor skala började kreativt engagera sig i vetenskapen och filosofin i den klassiska grekisk-romersk-bysantinska traditionen-och började tänka om dessa idéer. För i stort sett hela apparaten för vetenskap, matematik och logik gav muslimska forskare, tillsammans med andra baserade i den muslimska världen, korrigeringar av den grekisk-romerska traditionen.

Hur skulle du jämföra europeiska och islamiska civilisationer under denna tid?
PC: Den islamiska världen var mycket större och mer urbaniserad, med mer rikedom och kulturellt beskydd och mer etnisk och språklig mångfald. Medan städerna i den västra kristendomen hade befolkningar uppmätta i tusentals - Paris och London hade kanske 20 000 vardera - hade Bagdad sannolikt hundratusentals medborgare.

Så vi pratar om en invasion av människor från en marginell, underutvecklad region i världen till en av de mest urbaniserade, kulturellt sofistikerade zonerna på planeten. Det står för trauma från muslimsk sida. Hur kunde människor från kanten av den kända världen invadera denna gudomligt skyddade, kulturellt sofistikerade och militärt triumferande region? Det var mycket själsökning från muslimernas sida.

Om korsfararnas mandat var att återta det heliga landet och återfå kontrollen över viktiga kristna platser som Jerusalem, vilken betydelse hade detta territorium för den islamiska världen?
PC: Jerusalem, en av islams heligaste städer efter Mecka och Medina, var en av dess mest fromma pilgrimsfärdsplatser. Islamisk tradition byggde på många kristna traditioner och vördade många av samma figurer som är kända från Bibeln och på andra håll - inklusive Jesus. Så för dem var Jerusalem i centrum av ett stort heligt landskap som sträckte sig till Palestina och Syrien.

SM: Det finns mycket litteratur som uppmanar muslimer att skydda det heliga landet och skydda det som ett islamiskt utrymme. Men många platser - i Jerusalem, i Acre, Saidnaya och på andra ställen - krävdes av mer än ett samhälle. Dessa var heliga platser för alla, inte bara en grupp.

Vänta. Så de delade faktiskt heliga platser som de i teorin skulle slåss om?
SM: Idag har vi en strikt förståelse för att heliga platser är för en grupp, och de andra kommer inte - och borde inte - komma i närheten av det. Då fanns det ett mer kollektivt förhållningssätt till rymdens helighet. Den islamiska teorin sa: "vi bör bekämpa dessa människor och skydda det heliga landet." Men i praktiken var de villiga att dela. Vi vet med säkerhet att när korsfararna kom höjde de flesta muslimer inte ett finger. Och i stor utsträckning störde korsfararna inte det muslimska religiösa rummet.

Inte tidigare infiltrerade korsfararna, de accepterades i det politiska landskapet som alla andra som kom: med allianser, krig, fördrag, handel. Vi har brev från Saladin till kungen av Jerusalem, Baldwin III, som förmedlar vänskap och djupa allianser. Förhållandet var inte dogmatiskt, det var pragmatiskt.

Vad tyckte medeltida muslimer om européer?
SM: Den breda muslimska uppfattningen av européer var som korsögda barbarer. Det fanns klyschor som upprepades fram till 1800 -talet - vanligtvis om deras brist på renlighet, det faktum att de gör avföring på gatan utan någon känsla av integritet. Det finns en historia om korsfarare medicin, att de blodsläppte för att släppa ut demonerna. De människor som kände korsfararna gav en mycket mer förfinad förståelse, men de positiva berättelserna sprids inte i stor utsträckning.

PC: Muslimska resenärer hade en hierarkisk världsbild. I centrum var den islamiska världen. I marginalen befann sig inte västeuropeiska människor i ytterkanten, utan värmde händerna på civilisationens bränder. Europa ansågs kallt och mörkt och omgiven av dimma. I antikens medeltida etnografi var geografi öde. Man trodde att frankerna var håriga, bleka och från det mörka och otvättade norr. Den medeltida islamiska världens syn på väst är en spegel av dagens syn på islam i väst: exotisk och avlägsen, befolkad av en fanatisk krigisk befolkning, långsam att utvecklas, ekonomiskt bakåt - med fina monument och råvaror, men annars inte mycket att rekommendera det.

Vad säger specifika konton?
PC: Mest känd var det en arabisk författare vid namn Ibrahim Ibn Ya’qub, som reste runt i Europa på 900 -talet, och hans verk citerades av andra. Han lämnade förstahandsbok från bland annat Frankrike, Italien och Tyskland. Vi lär oss till exempel om grönskande mark i Bordeaux, festpraxis i Tyskland, till och med valfångst i Irland. För alla dessa var han glad över landet, men förfärad över de människor han träffade. "De badar inte utom en eller två gånger om året, med kallt vatten", skrev han. "De tvättar aldrig sina kläder, som de tar på sig en gång för alltid förrän de faller sönder." Det du har är en klassisk strategi genom vilken ett samhälle ”andra” ett annat samhälle - ungefär som européer gjorde mot muslimer.

SM: De som bodde med korsfararna på nära håll gav ibland en subtilare bild. En diplomat vid namn Usama ibn Munqidh åkte till korsfararområden och blev vän med ledarna. Han skriver om att besöka en domstol och att vara mycket imponerad av det. Han gillade att det inte var helt autokratiskt.

Vad tyckte muslimer om tempelriddare?
PC: De var medvetna om templarnas särställning som heliga elitkrigare och ansåg dem vara deras mest fruktansvärda frankiska motståndare. De såg dem också som principiella, fanatiskt lojala och orubbligt hårda. Det är en bakomlig komplimang att han efter slaget vid Hattin 1187 - frankernas stora nederlag i Saladins händer, som vanligtvis var storslagen - insisterade på att Templarfångarna skulle avrättas eftersom de sågs som ett så fruktansvärt hot.

På andra sidan berättar Usama Ibn Munqidh historien om en Frank, som nyligen kom till det heliga landet, som trakasserade honom om hur han bad när han befann sig i ett tempelkapell. Och templarna bad om ursäkt och hjälpte Usama. Att vara värd för honom var en del av en diplomatisk kod.

SM: Templarer representerade för muslimerna en modell som blandade religiositet och militans som var ny. För att ge en modern parallell uppfattades de inte som det som muslimer i dag kan tycka om Isis: att de är för fanatiska för sin smak. De tillför deras slagsmål en slags religiös iver, och de tillför sin religion en slags militans.

Är jihad och korståg relaterade?
PC: Det finns en familjelikhet eftersom de delar rötter i monoteismen, där Gud är en svartsjuk Gud. Och både korståg och Jihad erbjöd martyrskap till dem som dör. Men även om de ser likadana ut har de några viktiga skillnader. Korstågen riktades mot befrielsen av heligt land som anses vara riktigt kristen, medan Jihad handlade om att rädda själar.

SM: Jag personligen hittar ingen strukturell skillnad mellan de två. Jihad har ett islamiskt begrepp: religiöst sanktionerad aggression. Korstågen var just det.

Vilken påverkan hade korstågen i den muslimska världen?
SM: Arvet från korstågen i den muslimska världen är att många muslimer tänker på var de är idag när det gäller västerländskt intrång. För vissa ses korstågen inte bara som ett medeltida hot, utan som ett nuvarande - ett evigt västerländskt försök att undergräva islam. Det kan vara fysisk kolonialism eller kulturell kolonialism.

Grupperna som betalade det största priset för korsfararupplevelsen var de lokala (icke-europeiska) kristna. När korsfararna sparkades ut råkade de dominerande härskande dynastierna vara sunnier. Många shiiter och lokala kristna tyckte att deras bästa alternativ var att konvertera. Efter korsfarartiden blir Mellanöstern mycket mindre kristen och mycket mindre shiitisk.

Varför är korstågen fortfarande relevanta i Mellanöstern idag?
PC: Det är lite som Mark Twain sa: "Historien upprepar sig inte, men ibland rimmar det." Moderna ideologer kan dra nytta av korstågen för att motivera samtida konflikter som en del av ett millenniumlångt kontinuum. Men sanningen är att korsfarare och muslimer kämpade för sina egna mål, inte för de som motiverar oss idag.

SM: Tre ord: religionens politik.


Kristna och muslimer under korstågen

Medan Gud i slutändan fick kredit för framgångar och misslyckanden för både de kristna och muslimerna, var de mest betydelsefulla faktorerna som bidrog till de ultimata framgångarna både mänskliga och geografiska. I båda fallen krävde framgångsrik erövring en sammanhållen religiös kraft i kombination med geografiskt stöd. I slutändan var de kristnas framgångar under det första korståget och muslimerna under det andra korståget ett resultat av stark hängivenhet för deras respektive tro, stark och konsoliderad


Varför muslimer ser korstågen så annorlunda än kristna

De var inte alla strider och blodsutgjutelser. Det fanns också samexistens, politisk kompromiss, handel, vetenskapligt utbyte - till och med kärlek.

Muslimska styrkor fördrev till slut de europeiska kristna som invaderade östra Medelhavet upprepade gånger under 1100- och 1200 -talen - och hindrade deras ansträngningar för att återfå kontrollen över heliga platser i det heliga landet som Jerusalem. Ändå erbjuder de flesta korstågshistorierna en i stort sett ensidig uppfattning, ursprungligen hämtad från europeiska medeltida krönikor, sedan filtrerade genom västerländska 1700- och 1800-tal.

Men hur såg muslimerna då på invasionerna? (Inte alltid så kontroversiellt, visar det sig.) Och vad tyckte de om de europeiska interlopersna? (En vanlig klyscha: ”otvättade barbarer.”) För en nyanserad syn på den medeltida muslimska världen talade HISTORIA med två framstående forskare: Paul M. Cobb, professor i islamisk historia vid University of Pennsylvania, författare till Race for Paradise: An Islamic History of Crusades, och Suleiman A. Mourad, professor i religion vid Smith College och författare till Islamens mosaik.

HISTORIA: I stort sett skiljer sig islamiska perspektiv på korstågen från de kristna källorna från Västeuropa?
Suleiman Mourad: Om vi ​​skrev korstågens historia baserat på islamiska berättelser, skulle det vara en helt annan historia helt och hållet. Det fanns ingen tvekan om krig och blodsutgjutelse, men det var inte den enda eller dominerande historien. Det fanns också samexistens, politisk kompromiss, handel, vetenskapligt utbyte, kärlek. Vi har poesi och krönikor med bevis på blandade äktenskap.


Bibliografi

En detaljerad studie av det muslimska svaret på korstågen är Emmanuel Sivans L'Islam et la croisade: Id é ologie et propagande dans les r é actions musulmanes aux croisades (Paris, 1968), som, även om det fokuserar på den ideologiska reaktionen, relaterar det till politiska och militära händelser också. För ett annat perspektiv på en del av det material som diskuteras av Sivan, se Hadia Dajani-Shakeels "Jih ā d in arabiska poesi från tolvte århundradet: en moralisk och religiös kraft för att motverka korstågen", Muslimska världen 66 (april 1976): 96 – 113. Se även Amin Maaloufs Korstågen genom arabiska ögon (London, 1984).

Samtida arabiska muslimers attityder till korstågen kan studeras på egen hand Arabhistoriker av korstågen, redigerad av Francesco Gabrieli och översatt från italienska av E.J. Costello (Berkeley, 1969) och i Usamah ibn Munqidh's Memoarer om en arabisk-syrisk herre eller en arabisk riddare i korstågen, översatt av Philip K. Hitti (1927 omtryck, Beirut, 1964). För en jämförande studie av muslimska och kristna begrepp om heligt krig, se Albrecht Noths Heiliger Krieg und Heiliger Kampf im Islam und Christentum (Bonn, 1966).


Kungadömet Jerusalem

Trots oddsen mot dem vann deltagarna i det första korståget över sina muslimska fiender och Jerusalem föll till dem 1099. Kungadömet Jerusalem skapades och en av korstågets ledare, Godfrey av Bouillon, blev dess första härskare. Även om Godfrey accepterade kungadömet, vägrade han titeln "kung", med motiveringen att ingen människa skulle bära en "guldkrona" i staden där Jesus Kristus hade burit en "tornkrona." Han valde titeln Advocatus Sancti Sepulchri (‘Heliga gravens försvarare’) istället.

Hans efterträdare var dock mindre blygsamma. Efter att ha regerat i ett år dog Godfrey 1100 och efterträddes av sin yngre bror, Baldwin, som tog titeln "kung". Kungadömet Jerusalem varade fram till 1291, då dess huvudstad, Acre, föll till mamlukerna.

Själva Jerusalem förlorades långt före kungarikets förstörelse, 1187, när det erövrades av Saladin. Som svar på förlusten av Jerusalem det året kallades det tredje korståget för att återerövra den heliga staden. Detta är utan tvekan det mest kända korståget, främst tack vare sagorna om ridderlighet kring Saladin och hans ärkerival, Richard lejonhjärta. Kort sagt, men det tredje korståget var ett misslyckande, eftersom det inte uppfyllde sitt mål att återerövra Jerusalem.


Videoklipp

Heligt krig

Korstågen är ett av de mest ökända avsnitten i kristen historia.

Transkript

JOHN DICKSON: Jerusalem. Hem för tre stora religioner. Den så kallade fredens stad. I den blåsande hettan den 15 juli 1099 bröt 10 000 europeiska korsfarare igenom Jerusalems murar och kämpade sig upp hit till en av islams mest heliga platser och begick en av de stora grymheterna i kristen historia.

Tusentals barrikaderade sig här uppe och sökte skydd i moskén. Några klättrade till och med på moskéns tak för att fly. Men korsfararna slog igenom och slaktade män, kvinnor och barn. Några kastade de av de höga murarna till deras död resten slaktade de. Blodbadet fyllde tydligen denna stora strandpromenad.

När striderna var avslutade marscherade pilgrimerna (som de gärna kallade sig) 500 meter på det sättet till den gamla gravens kyrka, där de höll en Thanksgiving Service.

Ironin brinner. Nära denna kyrka, ett årtusende tidigare, hade Jesus från Nasaret dött på ett romersk kors, efter att ha kallat sina anhängare att älska sina fiender. Hur kunde de få det så fel? Hur kunde de följa en man som älskade fiender och gav sitt liv och sedan jublade över tusentals död?

JUSTINE TOH: Här började korstågen, staden Clermont, i hjärtat av Frankrike.

Det är år 1095, och påven Urban den andra håller ett kyrkoråd. På sista dagen predikar han en predikan som förändrar historiens gång.

Vi vet inte exakt vad Urban sa, men vi vet huvudpunkterna. Han hade fått en vädjan om hjälp från den kristna kejsaren i Byzantium (dagens Istanbul) som attackerades av muslimska styrkor. Under de senaste århundradena hade islamiska arméer expanderat sitt territorium inte bara i Mellanöstern utan också mycket närmare hemmet i Italien, Spanien och Frankrike.

Urban berättade för folkmassorna att de istället för att slåss mot varandra hemma borde åka till öst för att rädda sina medkristna. De bör kanalisera sitt våld för "gott".

Så utfärdade han ett dekret: ”Den som för hängivenhet ensam, inte för att vinna heder eller pengar, åker till Jerusalem för att befria Guds kyrka kan ersätta denna resa med all bot.” Detta var något nytt och överraskande frälsning för att ta upp svärdet.

THOMAS MADDEN: Dessa män var inte munkar eller präster. De var inte bönder. De kände inte till bönerna, de flesta kunde inte läsa eller skriva. Men de visste hur de skulle slåss. Och detta, korståget, erbjöd ett sätt för dem att använda den ena saken som de visste hur de skulle göra till nytta snarare än för fördärv av deras själ.

CHRISTOPHER TYERMAN: Korstågen är särpräglade krig, inte för att de är religiösa krig (det är vanligt), inte för att de är ideologiska krig, utan för att kombinationen av våld och vad som erbjöds av påvarna för korsfarare och#8211 eftergivandet av synder.

Så, det här var tanken att att bekämpa ett krig inte bara var motiverat utan faktiskt var meriterande, andligt meriterande fick du ledigt från skärselden. Att slåss och på korståg gick du till himlen. Så krig var en böter, det var en bra religiös handling som att ge allmosor eller gå på pilgrimsfärd eller något liknande. Och detta var särpräglat detta var annorlunda.

JUSTINE TOH: Frälsning för att slåss ”är inte meningsfullt teologiskt. Jesus valde att utgjuta sitt eget blod snarare någon annans, och Urban hade säkert sina egna politiska skäl för korståget. Men hans erbjudande slog definitivt till. Publiken som lyssnade på honom ropade tillbaka, "Gud vill det!"

Predikanter som den brinnande Peter eremiten gick ut i Europa och uppmanade människor att ”ta upp korset”. Mer än hundra tusen soldater skrev på. De såg sig själva som milites Christi, "Kristi riddare ”.

CHRISTOPHER TYERMAN: Du ser i tidiga medeltida texter popularisera kristendomen att Kristus och hans apostlar – Kristus blir en riddare, apostlarna blir hans krigsband. Så det sätt på vilket kristendomen rymmer krigarklassens dominerande politiska och sociala kultur är helt centralt för det sätt på vilket religiöst våld blir en accepterad norm.

JUSTINE TOH: Kyrkan kan ha konverterat europeiska krigerstammar, men den påverkades också av den krigarkulturen. Och detta hjälper till att förklara hur korsfararna kunde se sin uppgift som en religiös.

CHRISTOPHER TYERMAN: Det finns en traditionell tolkning av korstågen att de helt enkelt var landtag. Detta är högst osannolikt. Om du ville ta mark om du var en riddare i Frankrike eller Italien eller Tyskland, om du ville ta mark, varför gå 2500 mil till en bar Judisk sluttning som faktiskt var ekonomiskt skräp?

THOMAS MADDEN: Faktum är att det nästan inte fanns några korsfarare som väsentligt tjänade på korstågen. Det finns några väldigt små exempel på människor som åkte dit och sedan hamnade till exempel som herrar. Men de allra flesta korsfararna skulle fullfölja löftet och komma hem, och de skulle sluta spendera en förmögenhet på att göra det.

JOHN DICKSON: Efter den utmattande resan till det heliga landet var de utarmade men nitiska krafterna redo att göra sin plikt för Gud.

Mer än 10 000 soldater tog sig så småningom hit till Jerusalem. Och dagarna före den sista striden marscherade de i formation runt den heliga staden och slog läger här på Oljeberget, där tusen år tidigare Jesus själv hade undervisat, och tog sin åktur med en åsna till Jerusalem, till sin död. Den andliga glädjen måste ha varit intensiv, och Peter eremiten stod här och predikade en storm. ”Ta upp ditt kors och följ Jesus”, var hans budskap.

När du tänker på Jesu berömda bergspredikan, med dess uppmaning att ”älska fiender” och ”vända den andra kinden”, är eremitens budskap … skakande, minst sagt.

Och det som hände när korsfararna framgångsrikt stormade staden var en massaker av bibliska proportioner.

SKådespelare (RAYMOND OF AGUILERS): Högar med huvuden, händer och fötter syntes på stadens gator. Män red i blod upp till knäna och tygeltyglar. Det var verkligen en rättfärdig och härlig dom från Gud att denna plats skulle fyllas med de otroendes blod. Denna dag kommer att bli känd genom alla kommande generationer, för den förvandlade vårt arbete och sorg till glädje och jubel. Denna dag, säger jag, markerar rättfärdigandet av all kristendom.

JOHN DICKSON: Jag vet knappt vad jag ska säga.

WILLIAM CAVANAUGH: Det finns en känsla där du måste svara ja och nej på frågan "Är korsfararen verkligen en kristen?" Å ena sidan tror jag, normativt, att du måste säga ”nej”. Om du är kristen vill du säga att detta är ett missförstånd om vad som egentligen är kärnan i evangeliet. Men beskrivande eller empiriskt tror jag att du måste säga "ja, han är kristen", och vi kan inte bara tvätta händerna på ansvar genom att säga, "åh, kristna gör inte våld för att om de verkligen är kristna skulle de inte inte göra våld ”. Jag menar helt klart att detta är en del av vår historia, och vi måste äga det.


Ladda ner nu!

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta PDF -e -böcker utan att behöva gräva. Och genom att ha tillgång till våra e -böcker online eller genom att lagra dem på din dator har du praktiska svar med History Of The Crusades The Kingdom of Jerusalem. För att komma igång med att hitta History Of The Crusades The Kingdom of Jerusalem har du rätt i att hitta vår webbplats som har en omfattande samling manualer listade.
Vårt bibliotek är det största av dessa som har bokstavligen hundratusentals olika produkter representerade.

Slutligen får jag den här e -boken, tack för alla dessa History Of The Crusades The Kingdom of Jerusalem som jag kan få nu!

Jag trodde inte att det här skulle fungera, min bästa vän visade mig den här webbplatsen, och det gör det! Jag får min mest eftersökta e -bok

wtf denna fantastiska e -bok gratis ?!

Mina vänner är så galna att de inte vet hur jag har all högkvalitativ e -bok som de inte gör!

Det är väldigt lätt att få kvalitetsböcker)

så många falska sajter. detta är den första som fungerade! Tack så mycket

wtffff jag förstår inte detta!

Välj bara ditt klick och sedan nedladdningsknappen och slutför ett erbjudande om att börja ladda ner e -boken. Om det finns en undersökning tar det bara 5 minuter, prova någon undersökning som fungerar för dig.


Jihad i praktiken

Frisiska korsfarare konfronterar Tower of Damietta, Egypten.

Det var inte lätt att förena islamiska styrkor. Precis som korsfararna själva hade lokalbefolkningen pågående politiska tvister med medreligionister som förhindrade samarbete och ibland övergick till våld.

Den första figuren som framträdde som en potentiell ledare för en enad jihad var Ilghazi, som tog på sig denna roll 1118. Han vann en seger på Blood Field men dog 1122 utan att uppfylla det löfte han erbjöd. Imad al-Din Zangi blev en mer övertygande ledare för jihad under 1120- till 1140-talen, och framstående muslimer såg till honom för att fylla denna roll. Men medan han tog tillbaka Edessa spenderade han lika mycket tid på att slåss mot muslimer som kristna.

Politik och pragmatism underminerade jihadidealet.


Svara på denna fråga

Samhällsvetenskap

Använd rullgardinsmenyerna för att slutföra meningen. 1. I Europeiska unionens regering väljs Europaparlamentet av människor i EU och antar lagar, medan EU -kommissionen utses av regeringar i

Historia

Vilket beskriver kristendomens inflytande bäst på det feodala systemet i Europa? den kristna kyrkans främjande av demokratisk politik inspirerade Europas feodala samhälle kyrkoledare stod ofta i strid med kungar under medeltiden

Historia

Vilket av de följande påståendena representerar NÄSTA den största skillnaden mellan de japanska och europeiska feodala systemen? A. I Europa skyddade feodala herrar bönderna i utbyte mot en del av sina grödor. I Japan,

Samhällskunskap

Varför försvagade tillväxten av handel och industri feodalismen? A. Bönder lämnade herrgårdar till städer där de kunde hitta arbete. B. Uppkomsten av en köpmanklass försvagade makten hos monarker. C. Feodala herrgårdar bytte från jordbruk till

Världshistoria

Hur bidrog renässansen till utforskningens tid? genom att betona vikten av att konvertera människor till kristendomen genom att väcka en upptäcktsanda och innovation i Europa genom att främja en tro på vikten

Samhällskunskap

Jag har den 7: e klassens renässans- och reformationsquiz jag behöver bli klar, jag har aldrig fuskat tidigare men desperata tider kommer för desperata åtgärder så kan någon snälla hjälpa mig så att jag kan få det gjort. Dra och släpp rätt

Historia

1. Varför inkluderade den engelska rättighetsförslaget en bestämmelse om att romersk katoliker inte kunde krönas? England hade antagit den ortodoxa kristendomen som sin officiella religion.* Parlamentet ansåg att monarker borde vara opartiska och inte

Historia

Vilka statliga metoder ledde till att den engelska rättighetsförklaringen skrevs? (Välj alla som gäller.) James II skapade en stående armé som dödade hundratals protestanter Kronan hade torterat de anklagade för att ta emot bekännelser

Historia

Vilket alternativ beskriver mest exakt Oliver Cromwells styre i England? cromwell etablerade den anglikanska kyrkan och ledde en armé av presbyterianer mot ryska katoliker cromwell förklarade England som en katolsk nation och

Historia

Vilket exakt jämför teologin som dominerade under medeltiden med filosofin som blev framträdande under renässansen? (Välj alla som gäller.) Medeltiden följde humanistiska ideal, medan som

Historia

Vilket beskriver exakt likheterna mellan det feodala Europa och Japan? (Välj alla som gäller.) Bönderna i både Europa och Japan fick varor istället för pengar för sina arbetsinsatser krigarklassen i både Europa och

Historia

Hur påverkade renässansen och humanismen utbildningsmöjligheter i Europa? (Välj alla som gäller.) Publicering och distribution av böcker ökade under renässansen, vilket gjorde kunskap mer tillgänglig


Dvärgkaniner upplever en ökad popularitet som husdjur, och det är inte svårt att se varför. Dessa bedårande kaniner är inte bara löjligt söta, de är också mjuka, tillgiven och älskar att vara nära sina människor. Köp dvärgkaniner i Nederländerna. legit onlineavdelning

Nederländska dvärgkaniner till salu

Om du letar efter en minikaninras som passar perfekt för din familj, kolla in vår lista över de bästa dvärgkaninraserna. var kan man köpa dvärgkaniner i Nederländerna, dvärgkaniner till salu, köpa dvärgkaniner, var man kan köpa dvärgkaniner, dvärgkaniner till salu i Michigan, köpa dvärgkaniner från Nederländerna

baby papegojor till salu Storbritannien, blå och guld ara ägg, blå och guld ara ägg till salu, blå ara till salu, fertila ägg till salu, fertila papegoja ägg till salu, fertila papegoja ägg till salu Storbritannien, hyacint ara till salu, hyacint ara till salu Storbritannien, hyacint ara pris, ara till salu, ara till salu i Storbritannien, ara papegojor till salu i Storbritannien, ara till salu, ara till salu i Storbritannien, papegoja ägg till salu, skarlaken ara till salu

Köp Mustache Parakeet Online, Parakeet, Parakeet Online, Parakeets

illuminati symboler, illuminati hotties, illuminati handskyltar, illuminati tatuering, illuminati blodlinjer, illuminati bekräftade, hur man går med i illuminati, illuminati gobtwine, illuminati logotyp, illuminati bakåt, illuminati skyltar, illuminati webbplats

alexandrine parakeet, alexandrine parakeet for sale, alexandrine parakeet price, ringneck alexandrine parakeet

cockatoo for sale Uk, Moluccan cockatoo for sale uk, umbrella cockatoo for sale uk

alexandrine parakeet, Alexandrine Parakeet for Sale, alexandrine parakeet for sale uk

African greys parrot Tags: African grey parrot cages for sale, African parrot for sale, grey parrot for sale, hand-reared African grey parrot for sale, parrot cages for sale UK, parrot fish for sale, talking parrot for sale

hyacinth macaw, hyacinth macaw for sale, hyacinth macaw for sale UK, hyacinth macaw price

cereal and milk strain, cereal milk cookies strain, cereal milk strain, cereal milk weed strain

Peanut butter breath, peanut butter breath leafly, peanut butter breath seeds, peanut butter breath strain, peanut butter breath weed

chocolate orange cookies, orange cookies strain, orange cookies weed, orange county girl scout cookies

6600 topanga canyon blvd, fire in topanga canyon today, Topanga Canyon, topanga canyon fire, topanga canyon hike, topanga canyon mall, topanga canyon og, topanga canyon road closure today, topanga canyon strain

black palm cockatoo for sale florida, buy birds online canada, citron cockatoo for sale, cockatoo for sale alberta, cockatoo for sale in los angeles, cockatoo for sale ontario canada, cockatoos for adoption in florida, cockatoos for sale on craigslist, major mitchell cockatoo for sale, Moluccan Cockatoo baby for sale, Moluccan Cockatoo for sale, moluccan cockatoo for sale california, moluccan cockatoo for sale Canada, moluccan cockatoo for sale florida, moluccan cockatoo for sale in uae, talking cockatoo for sale

buy Hyacinth Macaw, cheap Hyacinth Macaw for sale, Hyacinth Macaw breeder, Hyacinth Macaw for sale, hyacinth macaw for sale craigslist, Hyacinth Macaw for sale in canada, Hyacinth Macaw for sale in usa, Hyacinth Macaw for sale mexico, hyacinth macaw for sale uk price, hyacinth macaw price breeder

Buy Jungle Boys Lava Cake Online, Buy Lava Cake Online, chocolate lava cake near me, chocolate lava crunch cake, domino's chocolate lava cake, dominos lava cake, Lava cake, lava cake dominos, lava cake near me, lava cake strain, lava cake weed

…jungle boys weed, jungle boys strains, jungle boys seeds,

dosidos cookies, dosidos seeds, dosidos strain, dosidos strain yield, girl scout cookies dosidos, Leafly dosidos

Buy Jungle Boys Sour Apple Strain Online, Buy Sour Apple Strain, sour apple haze strain, Sour Apple Strain, sour apple strain review, sour apple weed strain

baby parrots for sale uk, blue macaw for sale, fertile eggs for sale, hyacinth macaw eggs, hyacinth macaw eggs for sale, hyacinth macaw for sale, hyacinth macaw for sale uk, hyacinth macaw price, scarlet macaw for sale

baby parrots for sale uk, blue macaw for sale, Buy African Grey Parrot Eggs, fertile eggs for sale, hyacinth macaw for sale, hyacinth macaw for sale uk, hyacinth macaw price, macaw for sale, macaw for sale uk, macaw parrots for sale uk, macaws for sale, macaws for sale uk, scarlet macaw for sale, umbrella cockatoo for sale uk

Hawaiian wedding cake, jungle boys, jungle boys wedding cake, sims 4 wedding cake, Wedding Cake, wedding cake flavors, wedding cake jungle boys, wedding cake pool steps, wedding cake stand, wedding cake weed

Buy weed in usa, buy real marijuana online USA, buy skunk online UK, buy weed edibles online USA, Buy weed online, buy weed online Australia, Buy weed online Germany, Buy weed online safely, buy weed online UK, buy weed online USA, buy weed online with worldwide shipping, buy weed online worldwide, buying synthetic weed online, buying weed online, buying weed online reviews, can you buy weed online, edibles worldwide shipping, Legit online dispensary shipping USA, legit online dispensary shipping worldwide, mail order marijuana online USA, Mail order marijuana online with worldwide shipping, mail order weed online, mail order weed online with worldwide shipping, No medical card needed, online dispensary Canada, online dispensary shipping USA, online dispensary shipping worldwide, online dispensary shipping worldwide reviews, online dispensary USA, order moon rock, order weed online with worldwide shipping, order weed safely online, order weed without medical card, recreational-dispensary-near-me, weed for sale

cbd muscle balm, jambo, Jambo superfoods, jambo superfoods cbd, jambo superfoods paypal, jambos, joe rogan jambo superfoods, where can i find jambo superfoods products

buy Cheeba Chews, Cheeba Chews, cheeba chews cbd, cheeba chews green hornet, Cheeba Chews online, cheeba chews reviews, what are cheeba chews

EdiPure Edible Gummies, edipure edibles, edipure edibles for sale, edipure raspberry jellies, edipure review, thc infused gummies, where to buy edipure gummies

420 mail order, 420 Mail order marijuana worldwide shipping, best online dispensary, buy grams of weed online, buy legal weed online USA, buy marijuana online Australia, buy marijuana online Europe, buy marijuana online UK, Buy Marijuana online USA, Buy Marijuana online with worldwide shipping, Buy Marijuana online worldwide shipping, Buy POP Naturals Cannabis Oil Cartridges | Medical Speed Authority the best online cannabis dispensary | Order cannabis safely | Buy weed online | Buy weed in usa, buy real marijuana online USA, buy skunk online UK, buy weed edibles online USA, Buy weed online, buy weed online Australia, Buy weed online Germany, Buy weed online safely, buy weed online UK, buy weed online USA, buy weed online with worldwide shipping, buy weed online worldwide, buying synthetic weed online, buying weed online, buying weed online reviews, can you buy weed online, edibles worldwide shipping, Legit online dispensary shipping USA, legit online dispensary shipping worldwide, mail order marijuana online USA, Mail order marijuana online with worldwide shipping, mail order weed online, mail order weed online with worldwide shipping, No medical card needed, online dispensary Canada, online dispensary shipping USA, online dispensary shipping worldwide, online dispensary shipping worldwide reviews, online dispensary USA, order weed online with worldwide shipping, order weed safely online, weed for sale